Afhangreglement

 
Ieder lid is in het bezit van een geldig op naam gestelde KNLTB-pas of een eigen parkpas (voor nieuwe leden vanuit ledenacties), waarmee te allen tijde op het afhangbord dient te worden afgehangen. Zonder pasje kun je geen enkele aanspraak maken op welke baan dan ook!

Bij het verlaten van het tennispark niet vergeten jouw pasje mee te nemen. Bij verlies/vermissing dient een nieuwe pas te worden aangevraagd bij de ledenadministratie, tegen betaling van € 15,00 (kosten KNLTB).

Voor het overige gelden de volgende regels ten aanzien van het afhangsysteem:

1.  Er wordt afgehangen voor maximaal een half uur.
2.  Afhangen kan slechts plaatsvinden op de hele of halve uren.
3.  Plaats de pas in het tijdsblok en de baan die op van toepassing zijn. Dit mag tussentijds niet verzet worden.
4.  Het is niet toegestaan de pas in een tijdsblok te plaatsen, vervolgens het tennispark te verlaten en terug te komen, wanneer het begintijdstip is aangebroken.
5.  Indien er lege banen ter beschikking zijn, mag je geen baan afhangen die in gebruik is.
6.  Als alle banen bezet zijn, moeten eerst de langstspelenden worden afgehangen (ook al zijn dit dubbels). Bij gelijke speeltijd dienen eerst de enkels te worden afgehangen.
7.  Als er meer mensen op een baan wachten, is men verplicht te dubbelen (onder wachtenden wordt verstaan, mensen die op het moment van afhangen niet op de baan staan).
8. Als een speler tennisles heeft, dan is het niet toegestaan de pas in een tijdsblok te plaatsen direct aansluitend op de tennisles.

Het bestuur heeft de bevoegdheid bij misbruik van dit reglement de overtreder(s) hierop aan te spreken. Tenslotte: iedereen wil graag tennissen, dus een socia­le houding ten opzichte van elkaar is hierbij onontbeerlijk!

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.