Baanreglement

 
Algemene reglement

1. De banen kunnen door de speelgerechtigde leden worden bespeeld voorzover geen beperkende voorwaarden gelden.
2. Het bestuur kan banen beschikbaar stellen voor met name te noemen en vooraf bekend te maken wedstrijden en/of (open)toernooien. Tijdens deze wedstrijden en/of (open) toernooien kunnen de banen niet bespeeld worden door niet-deelnemers(sters).
3. Elke speelgerechtigde speler(ster) dient zich te onthouden van die activiteiten, die storend zijn voor de overige gebruikers van de banen.
4. In principe wordt de lichtinstallatie uiterlijk om 23.00 uur gedoofd.

Bijzonder

1. Baanbeschikking jeugd:
a) Gedurende het zomerseizoen (1 maart tot 1 november) zal baan 1 van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur gereserveerd zijn voor juniorleden.
b) Gedurende het zomerseizoen mogen junioren na 19.00 uur geen gebruik maken van de banen, uitzonderingen zijn:

  • 1. de periode gedurende de zomervakantie van de basisschool, met dien verstande, dat ook junioren op baan 1 afgehangen kunnen worden na 19.00 uur;
  • 2. indien men met een der ouders c.q. senioren tennist;
  • 3. indien er geen seniorleden een baan verlangen;
  • 4. gedurende het zomerseizoen hebben jeugdleden, die het voortgezet onderwijs volgen, de gelegenheid iedere maandag en vrijdag op baan 1 en 4 tot 20.00 uur te tennissen, mits deze banen op genoemde tijden niet geclaimd worden door de sport-commissie of tennisleraar. Het afhangsysteem blijft van toepassing.
c) Van 1 november tot 1 maart zullen de banen voor alle leden, dus ook voor de jeugd, geopend zijn, ongeacht het tijdstip waarop gespeeld wordt m.u.v. de toss-avonden. Dit met inachtneming van de door de tennisleraar te verzorgen lessen.
Overige

1. Kleding / schoeisel: Verplicht is het gebruik van de voor tennis geëigende sportkle­ding en -schoenen.
2. Tennislessen: Het bestuur stelt – na overleg met de tennisleraar – banen beschikbaar voor het geven van tennislessen.
3. Competitie: Gedurende de duur van de competitie staan – zonodig – alle banen ter beschikking van de competitieteams op de dagen, waarop de competitiewedstrijden moeten worden gespeeld.
4. Training: Voor de training m.b.t. het competitiegebeuren worden banen gereserveerd op door het bestuur bekend te maken dagen en tijden.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.