Introductie reglement

 
1. Niet-leden – m.u.v. geroyeerde leden – kunnen maximaal 3x per jaar door speelgerechtigde leden van de ATC Wijhe worden uitgenodigd om op ons tennispark te tennissen.
2. Hierbij mag elk lid van de vereniging maximaal 3 personen tegelijkertijd introduceren (spelend op 1 baan) en dient dan ook met die introducee (-cees) te tennissen.
3. Het introducerende lid dient zelf:
  • De vereiste gegevens van zichzelf en van zijn/haar introducee(-cees) volledig in te vullen op de daartoe bestemde introductielijst die op het publicatiebord in het clubgebouw hangt
  • Te zorgen voor betaling van € 2,50 (volwassenen) en € 1,00 (jeugd) aan de “Bardienst” of aan de penningmeester
  • Gebruik van een introductielabel middels het afhangbord is verplicht (zie het”Baanreglement”). Na afloop vragen wij u vriendelijk om het introductielabel weer aan de “Bardienst” terug te geven.
4. Indien het clubgebouw overdag niet geopend is, dient het introducerende lid de vereiste gegevens van zichzelf en van zijn/haar introducee(-cees) zo spoedig mogelijk daarna alsnog op de daartoe bestemde introductielijst op het publicatiebord in het clubgebouw volledig in te vullen. Vanzelfsprekend zullen dan de introductiekosten achteraf door de penningmeester in rekening worden gebracht.
5. Leden, die (nog) niet speelgerechtigd zijn, d.w.z. nog niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, kunnen niet door wel-speelgerechtigde leden worden geïntroduceerd.
6. Geconstateerd in gebreke zijn ten aanzien van (een van) bovengenoemde punten komt het introducerende lid op een boete te staan van € 10,00 per keer.
7. De introduce(e) dient zich te houden aan het Baanreglement, het afhangreglement en de algemene regels zoals die op ons tennispark van kracht zijn.
8. Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, dienen voortijdig ter beslissing aan het Dagelijks Bestuur te worden voorgelegd.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.