Jeugdplan

 
Binnen de vereniging is er één doelgroep die extra aandacht verdient, namelijk de jeugd. ATC Wijhe werkt volgens het Tenniskids principe en heeft het jeugdbeleidsplan. Dit is de, door de KNLTB gepromote,  combinatie van lidmaatschap en lessen.

 

Algemeen:

 • Het jeugdplan combineert het lidmaatschap met een vast aantal lessen. Er kan gekozen worden voor 1 of 2 lessen per week.
 • De lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Onze tennisleraren zijn Andre Mekers en Liset Smeenk. Je kunt ze bereiken via: trainer@atcwijhe.nl.
 • Lesdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
 • De lestijd is 1 uur en bij groepen van 4-6 kinderen, 45 minuten.
 • Wanneer het niet mogelijk is de gewenste groep samen te stellen, dan wordt er in overleg een alternatieve oplossing gezocht.
 • De jaarcontributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (meestal in februari) vastgesteld.
 • Jeugdleden die in een jaar 18 jaar worden, mogen zich wel opgeven voor het Jeugdplan. Uw kind is dan wel in dat jaar officieel seniorlid en krijgt ook een senior KNLTB pas. U betaalt pas seniorcontributie m.i.v. het volgende jaar. Als u kiest voor een lidmaatschap (zonder tennislessen), betaalt u m.i.v. dat jaar wel seniorcontributie.

Tarieven:

Lidmaatschap / betaling:

 • Jeugd kan zich aanmelden als lid zonder lespakket of voor ons Jeugdplan (als lid met lespakket).
 • Het tennisseizoen van de jeugdleden via het Jeugdplan loopt van oktober tot en met september.
 • Aanmelding geldt voor een jaar en wordt daarna automatisch per jaar verlengd. Wanneer u zich later in het seizoen opgeeft, dan wordt de contributie naar rato berekend.
 • Alle betalingen van lesgelden en/of contributie (via automatische afschrijving) verdeeld over het hele jeugdplanjaar zullen vooraf geschieden en lopen via de penningmeester van de vereniging.

 
8148

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.